ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียน นักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2567 มอบตัว วันที่ 28 มีนาคม 2567 19 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2567 สอบวันที่ 17 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียนโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2567 มอบตัว วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. 5 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2567 สอบวันที่ 3 มีนาคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบโควตาพิเศษ สมัครด้วยตนเองวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 และ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลารับ สมัคร 09.00 - 15.00 น. 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือกโควตาเรียนดีและมีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567 5 มกราคม 2567

ขอเชิญครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) 11 กรกฎาคม 2566

ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียน นักศึกษาทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 มอบตัว วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 28 เมษายน 2566

การติดต่อขอรับอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนที่สั่งในวันรายงานตัว 27 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 วันที่ 19-28 เมษายน 2566 13 เมษายน 2566

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก 24 มกราคม 2567

ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9 มกราคม 2567

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 30 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 17 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก 17 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 สิงหาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 16 สิงหาคม 2566

ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากรร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 11 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาการบัญชี 5 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 4 มิถุนายน 2567

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 28 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 17 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 31 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 27 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 16 ตุลาคม 2566

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 6 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน

กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2 ตุลาคม 2566

การเปิด-ปิดสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 18 เมษายน 2566

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ทลบ. (ตามแผนการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 23 กุมภาพันธ์ 2566

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน (ตามแผนการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 20 มกราคม 2566

ขอเลื่อนวันชำระเงินลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ช่วงที่2 ประจำปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 11-12 เมษายน 2565 เลื่อนเป็นวันที่ 20-21 เมษายน 2565 11 เมษายน 2565

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 30 มีนาคม 2565

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 มิถุนายน 2564

ตารางแบ่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 มิถุนายน 2564

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 13 พฤศจิกายน 2563

การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้
เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้

-  ดร.ชัยณรงค์ คัชมาตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

  แจ้งจากฝ่ายบริหารทรัพยากร

  แจ้งจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ล่าสุด...

  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 9 เมษายน 2567

  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 21 ธันวาคม 2566

  แบบฟอร์มโครงการ [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 17 ตุลาคม 2566

  รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 [ ฝ่ายงานประกันคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา ] แจ้งเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2566

  สรุปรายงานการดำเนินโครงการ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ [ ฝ่ายงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ] แจ้งเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2565

  งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ [ ฝ่ายงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ] แจ้งเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2564

  แจ้งจากฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ล่าสุด...

  แจ้งจากฝ่ายวิชาการ

ล่าสุด...

  ประกาศเรียนภาคฤดูร้อน 2564 ช่วงที่ 1 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 4 มีนาคม 2565

  ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2564

  ตารางแบ่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 9 มิถุนายน 2564

งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ครูพร้อม.com

Update 12 มิถุนายน 2563

การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsนักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอเข้าห้องเรียน

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09 : 00 น.

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
0 นักเรียน นักศึกษา
(ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566)
0 บุคลากร
0 ฝ่ายงาน
0 แผนกวิชาฯ