ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อการรายงานตัวสำเร็จ ผ่านระบออนไลน์ รอบทั่วไป และกำหนดการมอบตัว ปีการศึกษา 2564 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป(เพิ่มเติม) และกำหนดรายงานตัว มอบตัว ปีการศึกษา 2564 28 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบทั่วไป และตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 30 เมษายน 2564

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบทั่วไป และตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครโดยตรงที่งานทะเบียน ปีการศึกษา 2564 30 เมษายน 2564

กำหนดรายงานตัว มอบตัว นักเรียนใหม่ โควตาเรียนดี วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตามรายชื่อที่ประกาศ 22 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อ ผลสอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 12 มีนาคม 2564

ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวศึกษาต่อ ปวช.3-ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 23 กุมภาพันธ์ 2564

วิจัย-ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 30 มกราคม 2564

แจ้งแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคโควิด-19 รอบใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 8 มกราคม 2564

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 พฤศจิกายน 2564

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565 (เครื่องกัดซีเอ็นซี อุตสาหกรรม พร้อมด้วยโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพซิ้นงานแบบ I-Inspect และโปรแกรมออกแบบการผลิต 24 พฤศจิกายน 2564

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Referenc : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I-INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลิต 24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 26 สิงหาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติวัสดุการรับแรงดึงดูดเพื่อรองรับงานระบบรางพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบงานเชื่อมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมพร้อมซอฟต์แวร์ E-Learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติวัสดุการรับแรงดึงดูดเพื่อรองรับงานระบบรางพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 8 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติวัสดุการรับแรงดึงดูดเพื่อรองรับงานระบบรางพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบงานเชื่อมอัตโนมัติในงานอุสาหกรรม พร้อมซอฟเเวร์ E- Learning ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากรร่วมงานกับวิทยาลัยฯ

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน _สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สาขาวิชาการบัญชี 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน-สาขาวิชาการตลาด 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สาขาวิชาการตลาด 1 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วรายเดือน สาขาวิชาการบัญชี 1 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สาขาวิทยาศาสตร์ 1 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน _สาขาวิชาการตลาด 15 ตุลาคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน_สาขาวิชาการบัญชี 15 ตุลาคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน _ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 15 ตุลาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 2 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 มิถุนายน 2564

ตารางแบ่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 มิถุนายน 2564

ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 13 พฤศจิกายน 2563

คู่มือลงทะเบียน ศธ.02 ออนไลน์ วท.พิจิตร 4 พฤศจิกายน 2563

แจ้งนักเรียน นักศึกษา กยศ. รายใหม่ 5 สิงหาคม 2563

ประกาศ จากงานแนะแนว เรื่องนักเรียน นักศึกษาที่กู้ กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 30 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 23 กรกฎาคม 2563

ประกาศจากงานแนะแนว เรื่อง ผู้กู้ กยศ. รายเก่า 23 กรกฎาคม 2563

นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ที่มีความประสงค์ จะสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ในชั้นปีที่ 1 26 มิถุนายน 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 24 มิถุนายน 2563

การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้
เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้

-  ดร.ชัยณรงค์ คัชมาตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

  แจ้งจากฝ่ายบริหารทรัพยากร

  แจ้งจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ล่าสุด...

  สรุป เล่ม ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี 2559- 2563 [ ฝ่ายงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ] แจ้งเมื่อ : 5 มีนาคม 2564

  งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ [ ฝ่ายงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ] แจ้งเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2564

  งานวางแผนและงบประมาณ [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 26 มกราคม 2564

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประม [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 29 ธันวาคม 2563

  สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ [ ฝ่ายงานวางแผนและงบประมาณ ] แจ้งเมื่อ : 29 ธันวาคม 2563

  แจ้งจากฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ล่าสุด...

  แจ้งจากฝ่ายวิชาการ

ล่าสุด...

  ตารางเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2564

  ตารางแบ่งนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ] แจ้งเมื่อ : 9 มิถุนายน 2564

งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ครูพร้อม.com

Update 12 มิถุนายน 2563

การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsนักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอเข้าห้องเรียน

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 14 ตุลาคม 2564 เวลา 14 : 00 น.

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
0 นักเรียน นักศึกษา
( ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 )
0 บุคลากร
0 ฝ่ายงาน
0 แผนกวิชาฯ